FLEXBOLIGEN

Flexboligordningen er et nyt alternativ til det traditionelle sommerhus. Med ordningen får du mulighed for at anvende en helårsbolig til fritidsformål. Når en ejendom er registreret som flexbolig, er der ingen bopælspligt. Du kan derfor både anvende boligen som et sommerhus, som en rekreativ pendant til det at bo i byen, men også senere vælge at flytte permanent ind.

 

VISIONEN FOR DANMARKS TOMME HUSE

Danmark er i forandring. Byerne oplever tilflytning mens landdistrikterne affolkes, og omstillingen fra land til by er i færd med at ændre landets fysiske opbygning radikalt. I takt med at væksten og investeringerne centreres i byerne, afvikles både antallet af indbyggere og værdien af de fysiske rammer på landet. Tilbage står en masse ubeboede helårshuse, som forfalder og til sidst må rives ned.

Det Danske Landsted er en gentænkning af den bedste del af landdistrikternes 60.000 tomme helårshuse. De udvalgte huse ligger altid i naturskønne omgivelser, tæt på marker, skove og kyster. De ligger uforstyrret med en fantastisk udsigt over landskabet. Et landsted fungerer som det ideelle tilflugtssted, når du og din familie har brug for en pause fra det hektiske liv i byen.

 

DELTAG I UDVIKLINGEN

Det Danske Landsted er igangsat sammen med Vordingborg, Guldborgsund og Lolland Kommuner. Kommunerne har betalt udviklingen af de første 6 prospekter med et grundprincip om at ombygge tomme helårshuse til rekreative fritidsboliger med et regionalt karaktertræk.

Ved køb af et landsted vil den økonomi som kommunerne har investeret i et af de 6 første huse blive frigivet til at udarbejde et prospekt for hus nummer 7. Der vil således, for hver gang et hus bliver solgt blive igangsat et nyt.

Du kan altså være med til at starte en bevægelse, med et langsigtet perspektiv, hvor de ubeboede, forfaldne huse i landdistrikterne genopstår som stolte landsteder, og derved give nærområdet nyt liv.