ARKITEKTUREN

Det Danske Landsted er en gentænkning af landdistrikternes tomme  helårshuse. Gamle husmandssteder, nedlagte landbrug og tiloversblevne ladebygninger omdannes til rekreative landsteder i naturskønne omgivelser – et bud på det danske sidestykke til den svenske ødegård.

Ved at tage udgangspunkt i regionens lokale byggeskik er landstederne en arkitektonisk nyfortolkning af noget meget stedsspecifikt. Markant, nytænkende og samtidig meget indpasset i regionens landskab og selvforståelse.

 

 

OMBYGNINGEN


DET EKSISTERENDE

De eksisterende huse er kendetegnet ved solide materialer, gode proportioner og fine murdetaljer. De kan være i rigtig dårlig stand efter flere års mislighold, og ofte er der foretaget usammenhængende ombygninger.

Vi har derfor skåret ind til benet af det råhus, der vil danne rammen for ombygningen, og det fremtidige liv, der skal udspille sig i et samspil mellem nyt og gammelt.

OMBYGNINGEN

Med Det Danske Landsted får du en kombination af rustikt istandsatte kvadratmeter i stueetagen med en ny arkitektegnet bolig på 1. salen.

I stueetagen får du kvaliteterne ved en autentisk atmosfære, som kun gamle bygninger indeholder. Her istandsættes rustikt og de fritlagte murstensvægge kalkes hvide. På 1. salen får du den moderne komfort der ligger i et nybygget hus, med arkitektegnede detaljer, samt effektive og komfortable boligkvadratmeter, der overholder alle gældende energi- og installationskrav.

DET DANSKE LANDSTED

Det er i stueetagen man kan dyrke værksteds- og hobbyaktiviteter uden at være nervøs for sarte overflader og slitage. Det er her man samler familie og venner til en frokost og åbner de store porte op mod det omkringliggende landskab. Og det er her man lukker portene i, når det lunefulde danske vejr giver anledning til at rykke indenfor og tænde op i det åbne ildsted.

Det er på den opvarmede 1. sal, at familien kan samles om madlavning, samvær og hygge en kølig aften. Vinduesåbningerne, med dybe siddenicher, indrammer kig til det smukke omkringliggende landskab. Det er her at den moderne komfort udfoldes, med varme fra pejsen og kig til stjernerne.


 

 

DEN LOKALE BYGGESKIK

For at indpasse bygningen i det omkringliggende landskab har vi valgt at tage udgangspunkt i den lokale byggeskik, der gennem en fortolkning bliver kendetegnet for Det Danske Landsted i denne del af landet.


DEN UMBRAGRØNNE TREMPEL

Tagkonstruktionen er en moderne fortolkning af det karakteristiske trempeltag, der er en kendt og typisk byggeskik på landet. Her har man i takt med at gårdene fik mere jord typisk forhøjet den traditionelle saddeltagsopbygning med et lodret stykke og dermed, på en billig måde, forøget pladsen til høsten fremfor at bygge nye bekostelige ladebygninger.

Den umbragrønne farve er valgt netop på baggrund af dens regionale tilhørsforhold. Den findes bogstaveligt talt i jorden i området og kan også stadig findes på de gamle lader, porte og vinduer. Der er helt konkret tale om særlige jernoxider, som giver denne umbragrønne farve, når de opvarmes og som er blevet brugt som farvepigment i bemalingen af træværket.

KALKE OVER STOK OG STEN

Alle eksisterende overflader vil blive kalket. Således bliver stueetagen, der ofte står med usammenhængende om- og tilbygninger udført i forskelligt farvede mursten, sammenbundet til en ensartet helhed.

Med udgangspunkt i egnsudtrykket ”at kalke over stok og sten” kalkes alle overflader i stueetagen. Dette får stueetagen til at fremstå som en ensartet bygningskrop til trods for den ofte er opført i forskelligfarvede mursten, træværk og udbygninger fra forskellige perioder.

Det er en fortælling om bøndernes nøjsommelighed. Det er både gået hurtigt, og man har på egnen ikke har tilstræbt nogen fine fornemmelser med pynt og dekorationer. I dag bruges udtrykket “over stok og sten” primært om ting, som skal gå hurtigt. Men kalken er ikke udtryk for dovenskab og lette løsninger. Udover at tilføre huset de hvidkalkede vægges særlige æstetik har kalken som naturmateriale desuden fremragende byggetekniske egenskaber, der lader huset ånde og beskytter det mod fugt og svamp langt bedre end moderne materialer – det har bønderne vidst i århundreder.


 

 

DET ENKLE LIV

Ombygningen og skiftet fra helårsbolig til feriebolig, bygger på skiftet fra det hektiske liv i byen til det rolige liv på landet. I Det Danske Landsted får det et helt konkret fysisk udtryk.

Vi har skåret ind til benet og gør en dyd ud af det højst nødvendige.

Alle landstederne deler en række fælles grundtræk og principper med hinanden, men er alligevel vidt forskellige, da de bygges med udgangspunk i eksisterende huse, som hver især har helt individuelle særpræg.


DEN LANDSKABELIGE BELIGGENHED

Hvert landsted har sin egen unikke landskabelige beliggenhed. Det kan enten være med udsigt til hav, fjord , sø, eng, skov eller et langt kig ud over markerne. Fælles for dem alle er en nærhed til unikke naturoplevelser og aktiviteter for enhver smag.

TÆT PÅ ÅRSTIDERNE

Hvor den traditionelle helårsbolig beskytter mod elementerne og skærmer mod naturens luner, skal Landstedet modsat åbne op og give plads til en mere sanselig oplevelse af landskabet. Fornemmelsen af årstidernes gang, de klare stjerner i mørket og dyrelivet på de omkringliggende marker.
RUM TIL UDFOLDELSE

Det er i stueetagen man kan dyrke værksteds- og hobbyaktiviteter. Det er også her hvor mere pladskrævende aktiviteter kan finde sted til forskel fra den trange plads i byen, som ofte bliver begrænsende. Det er også her, at man har mulighed for at samle hele familien og alle vennerne til højtider og festlige lejligheder og dermed få en tilbagevende fysisk ramme om de store begivenheder i ens liv.

DET ÅBNE ILDSTED

Ildstedet som arketype rækker helt tilbage til den sociale rundkreds om bålet i forhistorisk tid. Her kan man i stueetagens største rum samles, få varmen og nyde hinandens selskab. På husets 1. sal er der installeret en brændeovn, så den åbne ild også kan supplere opvarmningen af din bolig.
INDRAMNING AF UDSIGTEN

Fra førstesalen kan du se langt ud over landskabet. I stedet for at have brede panoramiske vinduer, som viser så meget som muligt af landskabet, har vi valgt at udpege det helt særlige landskabelige kig, som indrammes af en dyb vinduesramme. Hvert landsted har sit eget unikke landskabelige kig, og den dybe vinduesramme fungerer også som siddeniche, hvor du kan nyde udsigten med en varm kop kaffe og en god bog.

KIG TIL STJERNERNE

Når solen går ned og mørket sænker sig, kommer nattehimlen på landet rigtigt til sin magt. Her er der nemlig ingen lysforurening og stjerner står derfor helt klart. I Det Danske Landsted kan du i din seng falde til ro med kig til stjernerne.